เรื่องชาติก่อนจะเป็นอย่างไร แก้อดีตไม่ได้ สำคัญอย่ที่ปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ