คำคมสอนใจ เรียนสูงไม่ใช่จะมาดูถูกคนอื่นได้คำคมสอนใจ เรียนสูงไม่ใช่จะมาดูถูกคนอื่นได้ แค่ตำแหน่งใหญ่กว่าใคร
ไม่ใช่จะมาจิกหัวใช้ อย่างไร้เหตุผลPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ