คำคมสอนใจ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดๆในชีวิต หากทำอย่างทุ่มเทคำคมสอนใจ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดๆในชีวิต หากทำอย่างทุ่มเท
ใส่ความรักใส่หัวใจ จริงจังมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมาย
จะช้าหรือเร็ว ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตอบแทนเสมอPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ