คำคมโดนๆ ถ้ารู้สึกอึดอัดกับทหารไทยคำคมโดนๆ ถ้ารู้สึกอึดอัดกับทหารไทย  หันไปใช้ กรุงเทพ ออมสิน ก็ได้นะPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ