คำคมกวนๆ เมียเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีวันหมดอายุคำคมกวนๆ เมียเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อแล้วไม่รับคืน ห้ามใช้ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์อื่นPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ