คำคมสอนใจ ความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ

คำคมสอนใจ ความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ เกิดขึ้นจากคำว่า งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุขPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ