คำคมสอนใจ ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทำให้มนุษย์มีความทุกข์ได้คำคมสอนใจ ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทำให้มนุษย์มีความทุกข์ได้
มากมายเทียบเท่ากับ จิต ที่คิดปรุงแต่งไปเอง... 
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ