นิยามของคำว่าชีวิต...1.ต่อสู้
คือ ฝ่าฟันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต.
2.สู้ต่อ
 คือ เมื่อแพ้หรือผิดพลาดก็ไม่เสียใจเริ่มต้นใหม่ด้วยกำลังใจที่มีอยู่่.

พระมหานิวัติชัย อติวิชโย
12 เมษายน 2556Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ