ฝืนใจเพื่อสร้างความสุขที่ถาวร
"สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมไหลไปตามกระแสของกิเลส
คนส่วนมากย่อมชอบไปตามกระแสของกิเลสที่เรียกร้อง
คนที่อยู่ทวนกระแสของกิเลสเท่านั้นถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุข
เปรียบเสมือนปลาที่ว่ายฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกราดมักจะรอดอยู่เสมอ"

พระมหานิวัติชัย อติวิชโย
12 เมษายน 2556Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ