คำคมความรัก ความรัก ไม่ใช่เรื่องของ ความดีคำคมความรัก ความรัก ไม่ใช่เรื่องของ ความดี
แต่เป็นเรื่องของความรู้สึก
ความรัก ไม่ใช่เรื่องของ สามัญสำนึก
แต่ เป็นเรื่องของส่วนลึก อัน หวั่นไหว
ความรัก ไม่ใช่เรื่องของ อายุ และ วัย
แต่ เป็นเรื่องของ ความเข้าใจ ในกันและกัน
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ