คำคมความรัก เราจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้น


คำคมความรัก เราจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นหลังจากการที่ไม่มีใครรักเราเลย
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ