คำคมสอนใจ ข้อเสียขั้นร้ายแรงคำคมสอนใจ ข้อเสียขั้นร้ายแรง ของความกังวลใจไปก่อนเหตุ
คือมันไม่ได้ช่วยให้อนาคตดีขึ้น แต่กลับจะทำให้ปัจจุบันมันแย่ลง

ที่มา : ดังตฤณPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ