คำคมแรงๆ ศัตรู ที่ว่า มีภัยคำคมแรงๆ ศัตรู ที่ว่า มีภัย ยังไม่ทำร้ายเท่ากับหนอนบ่อนไส้ ในคราบมิตร
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ