คำคมโดนๆ กูไม่มีแฟน กูไม่ตาย กูอยู่ได้คำคมโดนๆ กูไม่มีแฟน กูไม่ตาย กูอยู่ได้
แต่กูไม่มีแม่ กูไม่ตาย แต่กูอยู่ไม่ได้Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ