คำคมโดนๆ กูเกลียดที่สุด คือการทุ่มไปคำคมโดนๆ กูเกลียดที่สุด คือการทุ่มไป แต่สุดท้ายไม่ได้ห่าอะไรกลับมาเลยPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ