ใจ = แคบ/กว้าง

สถานที่ ๆ จะทำให้มันแคบก็ได้ กว้างก็ได้ สถานที่ ๆ ว่า ก็ คือ "ใจ" ดวงนี้ อยู่ที่เราจะฝึกเขาไปในลักษณะแบบไหน แบบแคบ หรือ แบบกว้าง ถ้าแคบนักมักใส่อะไรก็เต็มง่าย ถ้ากว้างมันก็จะใส่ความดี ความจริงใจ การให้หรืออะไรต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า การสะสมบารมี ที่คนใจแคบไม่สามารถทำได้ง่าย.
พระมหานิวัติชัย อติวิชโย
29 มีนาคม 2556Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ