ความเพียรพยายาม


ความเพียรพยายามวิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.
คนจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความเพียร.

คนเราจะล่วงพ้นความทุกข์ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันไหนก็ด้วยความพากเพียรพยายามทำในสิ่งนั้น ๆ อย่างตั้งใจ และมักจะมีคำนิยามไว้ตอนท้ายว่า "กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่โชคชตานำพา แต่เป็นความเพียรพยายามมาของตัวเราเอง"

พระมหานิวัติชัย อติวิชโย
28 มีนาคม 2556Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ