คำคมแรงๆ จำไว้นะ เมื่อไรที่มึงทุกข์คำคมแรงๆ จำไว้นะ เมื่อไรที่มึงทุกข์ กูจะคอย มองอย่างมีความสุข..อยู่ตรงนี้
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ