คำคมแรงๆ แรงส์เป็นนิสัย จริงใจเป็นสันดานคำคมแรงๆ แรงส์เป็นนิสัย จริงใจเป็นสันดาน
กุลสตรีเจ้าสำราญ ไม่อ่อนหวาน แต่ชัดเจนPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ