ตอนรัก เขาก็หวาน ตอนรำคาญ เขาก็ด่าตอนรัก เขาก็หวาน ตอนรำคาญ เขาก็ด่า
คิดถึง เขาจึงมา มันเป็น อนัตตา จ๊ะคุณโยมPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ