หากบริษัทขาดคุณไป เขาก็หาคนอื่นมาแทนคุณได้
หากบริษัทขาดคุณไป เขาก็หาคนอื่นมาแทนคุณได้
แต่ถ้าครอบครัวขาดคุณไป จะหาใครมาแทนคุณไม่ได้เลยPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ