คำคมสอนใจ อย่าใช้วิธี ทำให้ตนสูงขึ้นคำคมสอนใจ อย่าใช้วิธี ทำให้ตนสูงขึ้น โดยการทำให้คนอื่นต่ำลงPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ