คำคมสอนใจ ฟังในสิ่งที่ควรฟัง (ธรรมะ)คำคมสอนใจ ฟังในสิ่งที่ควรฟัง (ธรรมะ)
ดู ในสิ่งที่ควรดู (ใจตน)
พูด ในสิ่งที่เราควรพูด (ความจริง)
มี ในสิ่งที่ควรมี (ศีลธรรม)
ทำ ในสิ่งที่ควรทำ (ความดี)Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ