คำคมให้กำลังใจ การเป็นคนสวยคือการที่เราเป็นตัวของตัวเอง


คำคมให้กำลังใจ การเป็นคนสวยคือการที่เราเป็นตัวของตัวเอง
ไม่จำเป็นต้องได้ การยอมรับจากคนอื่นหรอก แค่ตัวเราเองยอมรับตัวเราเองได้ก็พอแล้วPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ