คำคมความรัก เคล็ดลับสู่ความสุขคำคมความรัก เคล็ดลับสู่ความสุข คือการทำในสิ่งที่รัก
เคลับลับสู่ความสำเร็จ คือการรักในสิ่งที่ทำPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ