คำคมสอนใจ เพราะเคยมีอดีต เราจึงมีประสบการณ์คำคมสอนใจ เพราะเคยมีอดีต เราจึงมีประสบการณ์
เพราะเคยมีวันวาน เราจึงเติบโต เพราะเคยโง่ เราจึงฉลาด
เพราะเคยพลาด เราจึงแข็งแรงPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ