คำคมโดนๆ จงภูมิใจ ในสิ่งที่ตัวเอง มีและเป็นคำคมโดนๆ จงภูมิใจ ในสิ่งที่ตัวเอง มีและเป็น เพราะเรามีเพียงคนเดียวในโลกนี้
รักษาความเป็น Limited Edition ของตัวเองเอาไว้ อย่าลืมว่า เราไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือนเรา !!Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ