ชนะตัวเองด้วยความสงบ


 
"สิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองอย่างหนึ่งในชีวิต คือ การคิดที่จะเอาชนะแต่คนอื่นอยู่เสมอ โดยที่ไม่รู้ว่าแพ้ใจตัวเองอยู่ตลอด"

พระมหานิวัติชัย อติวิชโย
9 เมษายน 2556Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ