ความรัก


  "อันความรัก เป็นเสมือนดาบ 2 คม คือ ทำให้มนุษย์ตายก็ได้ ทำให้มีความสุขก็ได้ ตามจริงแล้วความรักเป็นสิ่งที่สวยงามสดชื่น อยู่ที่มนุษย์จะเลือกมีความรักแบบไหน ในทางพระพุทธศาสนาได้สงเคราะห์ความรักอันมีในพรหมวิหาร ๔ คื อ 
๑. รักด้วยเมตตา คือรักแบบปราถนาจะให้คนที่เรารักมีความสุข
๒. กรุณา คือรักแบบมีการให้อภัยแก่กันและกันเสมอ
๓. มุทิตา คือรักแบบความพลอยยินดีมีคนที่เรารักมีความสุขกับสิ่งต่าง ๆ
๔. อุเบกขา คือรักแบบเป็นกลาง ๆ รู้จักปล่อยวาง ฯ
   แต่จะมีใครสักกี่คนในโลกใบนี้ที่สามารถรักเราได้แบบที่กล่าวมานี้นอกจาก "แม่" นอกจากนั้นหากใครรักได้แบบนี้แล้วแสดงว่านั้นคือเนื้อคู่ของเราตามหลักปุพเพสันนิวาส คือเคยสร้างบุญอยู่ด้วยกันมาในกาลก่อนฯPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ