เพียงแค่คิดต่างก็ได้มาซึ่งปัญญา

ใช่ครับผมไปที่นั่นมาแล้วจริง ๆ แต่มันเป็นแค่ความฝันฉันจะไปที่นั้นจริง ๆ ได้ก็ต่อเมื่อได้ตื่นจากความฝัน.Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ