ไม่เคยอาย ที่มีพ่อแม่จนๆ
ไม่เคยอาย ที่มีพ่อแม่จนๆ
แต่อายเหลือทน ที่ยังดูแลท่านได้ ไม่ดีพอPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ