ด้านหลังของจาน
ด้านหลังของจาน ถึงจะไม่ได้ใช้และไม่มีใครเห็น
เวลาล้าง ก็ต้องล้างให้สะอาดและหลัง
คนเรา ถ้าคิดจะเป็นคนดี มันต้องดีทั้งต่อหน้าและลับหลังPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ