คำคมโดนๆ ไม่คืนตังค์เพราะไม่มีคำคมโดนๆ ไม่คืนตังค์เพราะไม่มี ยังเข้าใจ
แต่ทำนิ่งเหมือน ไม่เคยยืม รับไม่ได้จริงๆPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ