คำคมสอนใจ คนเราเมื่อยังหนุ่มแน่นคำคมสอนใจ คนเราเมื่อยังหนุ่มแน่น
แข็งแรงแต่เกียจคร้าน ไม่ขยัยในเวลาที่ควรขยัน
มีความคิดตกต่ำ คนเกียจคร้านเฉื่อยชาเช่นนี้
ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ