“คนโง่คือคนที่มองหาแต่ความสุขที่เอื้อมไม่ถึง แต่คนฉลาดคือคนที่สามารถเติบโตจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่”


“คนโง่คือคนที่มองหาแต่ความสุขที่เอื้อมไม่ถึง แต่คนฉลาดคือคนที่สามารถเติบโตจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่”
James Oppenheim / นักแต่งกวีPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ