“ทุกคนต่างมีอดีตแต่มันเป็นเพียงสิ่งๆ หนึ่งที่อยู่ในอดีต คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่คุณเรียนรู้จากมันได้”


“ทุกคนต่างมีอดีตแต่มันเป็นเพียงสิ่งๆ หนึ่งที่อยู่ในอดีต คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่คุณเรียนรู้จากมันได้”
Nicholas Sparks / นักเขียนนวนิยายPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ