“การที่คนเราหวังที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้เป็นเรื่องแย่ ถ้าคุณได้เตรียมรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด”


“การที่คนเราหวังที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้เป็นเรื่องแย่ ถ้าคุณได้เตรียมรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด”
Stephen Edwin King / นักเขียนนิยายเขย่าขวัญ
Popular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ