ร่างกายคือบ้านเช่า

อันร่างกายเหมือนบ้านเช่าให้เราอยู่
และไม่รู้จะจากไปในวันไหน
คงจะเหลือแต่สภาวะของจิตใจ
ที่ติดไปเวลาตายเพราะใจยัง
ทำความดีเอาไว้เถิดประเสริฐนัก
จะเป็นหลักให้เรายึดบังเกิดผล
ทำไปเพิ่มเรื่อยกว่าจะถึงมรรคมีดล
จนหลุดพ้นทุกข์ภัยในใจเอย ฯPopular Posts

โพสต์แนะนำ

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว”

“อย่ายอมแพ้เพียงเพราะรู้สึกว่ามันนานเกิน เวลาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว” — Earl Nightingale  / นักเขียนและสร้างแรงบันดาลใจ